http://uploads.ru/t/E/p/5/Ep50x.png

Код:
<a href="http://akademia.rolevaya.ru/" ><img src="http://www.imagepost.ru/?v=typudmreryezrfzdvmdxryuuypbzlr.png" ></a>